SRN Revalidatie

Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland (SRN) biedt poliklinische medisch specialistische revalidatiezorg in regio Breda en Zeeland. U kunt bij ons terecht voor revalidatiebehandeling van verschillende klachten en aandoeningen, zoals chronische pijn aan het bewegingsapparaat. Ook wanneer iemand onvoldoende of vertraagd herstelt van letsel, operatie of ziekte kan SRN door jarenlange ervaring helpen.

Werkwijze

Er is een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Tijdens de intake worden de klachten geanalyseerd. Zodra de revalidatiearts vaststelt dat er een indicatie is voor een revalidatietraject, wordt in overleg met de patiënt een behandelplan opgesteld. Tijdens het revalidatietraject werken o.a. de revalidatiearts, casemanager, fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut en maatschappelijk werker samen met de patiënt om iemand weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven.

Vergoeding

Medisch specialistische revalidatiezorg valt onder de basisverzekering. Patiënten hebben geen aanvullende verzekering nodig. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de vergoeding van revalidatiegeneeskunde geregeld met DBC’s (DiagnoseBehandelingCombinaties). Het tarief wordt bepaald aan de hand van de diagnose die is vastgesteld door de revalidatiearts. De hoogte van het bedrag van de DBC is landelijk vastgesteld.